ვახტანგ ვაშაკიძეს კუთვნილი მოგება 3,311 ლარო გადაეცა

GLC ლოტო ბილეთები ვახტანგ ვაშაკიძეს კუთვნილი მოგება 3,311 ლარო გადაეცა

BOTTOM ILLUSTRATION