ლოტოს 722-ე გათამაშების სამ გამარჯვებულს კუთვნილი მოგება გადაეცა

GLC ლოტო ბილეთები ლოტოს 722-ე გათამაშების სამ გამარჯვებულს კუთვნილი მოგება გადაეცა

BOTTOM ILLUSTRATION